dla zainteresowanych kasami i drukarkami fiskalnymi

Drukarki fiskalne, Kasy fiskalne, Porady

Książka serwisowa – niezbędna dla przedsiębiorcy

Kasa fiskalna Elzab Mini E

Ci, którzy znają już charakter sprzedaży towarów i usług za pomocą urządzenia fiskalnego, wiedzą, jak ważna jest książka serwisowa. Ale nie wszyscy zdają sobie sprawę z jej znaczenia – zwłaszcza przedsiębiorcy dopiero rozpoczynający pracę z użyciem technologii handlowych. Co trzeba wiedzieć o dokumencie dołączonym do każdej kasy i drukarki rejestrującej? Jak się z nim obchodzić?

Najważniejsze informacje o Twoim urządzeniu

Najkrócej mówiąc, książka serwisowa to coś w rodzaju „dowodu osobistego”, związanego z Twoim urządzeniem fiskalnym. Znajdziesz tam wszystkie najważniejsze informacje o wybranej technologii sprzedaży – nazwę, model, numer fabryczny i numer unikatowy – o jej producencie, a także firmie, która wykonała fiskalizację (adres). Zazwyczaj to ta sama, która sprzedała Ci daną kasę lub drukarkę. Oprócz tego, książka musi zawierać dane serwisanta głównego i serwisanta rezerwowego, a także wpisy mówiące o wszystkich naprawach, interwencjach i przeglądach, w jakich brało udział urządzenie fiskalne.

Jasno określone zasady przechowywania

Książka serwisowa to kolejny, bardzo ważny fragment dokumentacji, poświadczający prawidłowość prowadzonej przez Ciebie ewidencji obrotu. Musi być ona gotowa na każdorazowe okazanie wpisów organom skarbowym lub upoważnionym serwisantom. Dlatego zgodnie z panującymi przepisami, podatnik jest zobowiązany do przechowywania książki serwisowej w miejscu instalacji i pracy urządzenia fiskalnego, do którego dokument ten jest przypisany – zarówno przez cały okres użytkowania danej kasy lub drukarki, jak i przez 5 lat po jej „zamknięciu”.

Co zrobisz, gdy stracisz książkę serwisową?

Chociaż to dość istotna rzecz, jak każda inna może ulec zniszczeniu bądź zostać zgubiona. Jednak czas, w którym nie posiadasz tego dokumentu, wiąże się z przekroczeniem prawa fiskalnego, które jest w stanie doprowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji: utraty ulgi za zakup urządzenia rejestrującego sprzedaż, braku zgody ze strony serwisu na dalszą konserwację lub kolejne naprawy, a nawet – podważenia prawidłowości ewidencji przez Urząd Skarbowy. Dlatego w Twoim interesie jest, aby jak najszybciej poinformować o tym fakcie organy skarbowe, a następnie złożyć pisemną prośbę do producenta o wydanie duplikatu książki serwisowej.

1 Comment

  1. uffffffff

    całe szczęście, że chociaż z książką jest tak, że jak gdzieś zniknie lub ulegnie zniszczeniu to można ją odzyskać…

Leave a Reply

Udowodnij, że jesteś człowiekiem: *