dla zainteresowanych kasami i drukarkami fiskalnymi

Tag: urządzenia rejestrujące

Page 1/1

Co skłania podatników do tego, aby instalowali w swoich firmach urządzenia rejestrujące sprzedaż? Wynika to z faktu, że tylko przy użyciu takiej technologii można prawidłowo prowadzić ewidencję handlu dokonywanego na rzecz osób fizycznych oraz wystawiać paragony dla klientów. Warto też podkreślić, iż urządzeniem rejestrującym jest zarówno kasa, jak i drukarka fiskalna.