dla zainteresowanych kasami i drukarkami fiskalnymi

Tag: instalacja kasy fiskalnej

Page 1/1

Obowiązkiem przedsiębiorcy, który chce zacząć wydawać paragony fiskalne, jest prawidłowe zainstalowanie kasy rejestrującej w firmie. Procedura ta polega m.in. na zgłoszeniu urządzenia do US oraz wykonaniu fiskalizacji. Co więcej, instalacja kasy fiskalnej została szczegółowa opisana w Rozporządzeniu MF z 14 marca 2013 roku. W tym dokumencie można też znaleźć wzory niezbędnych dokumentów.