dla zainteresowanych kasami i drukarkami fiskalnymi

Tag: duplikat książki serwisowej

Page 1/1

Duplikat książki serwisowej to dokumentacja, którą może wydać wyłącznie producent danego urządzenia rejestrującego. Procedura ta jest uruchamiana dopiero na wniosek właściciela kasy lub drukarki. Przedsiębiorca musi się postarać o otrzymanie duplikatu książki serwisowej w sytuacji, gdy np. zgubi dotychczasową dokumentację. Należy również poinformować o tym Urząd Skarbowy (właściwy dla danej działalności).