dla zainteresowanych kasami i drukarkami fiskalnymi

Tag: system kas online

Page 1/1

System kas online będzie funkcjonował w Polsce od 2018 roku. Rozwiązanie to wprowadzi wiele zmian w sposobie rejestrowania obrotu oraz samych urządzeniach fiskalnych. Przedsiębiorcy zaczną wtedy stopniowo wdrażać kasy online, które zapewnią m.in. wystawianie e-paragonów oraz współpracę z CRK. Nowy system fiskalizacji zobliguje również część podatników do wcześniej wymiany dotychczasowych urządzeń rejestrujących.