dla zainteresowanych kasami i drukarkami fiskalnymi

Tag: przepisy fiskalne

Page 1/1

W pojęciu „przepisy fiskalne” mieści się szereg regulacji prawnych, które definiują m.in. stosowanie kas rejestrujących, ulgę za wdrożenie pierwszego urządzenia tego typu czy wymogi techniczne. Wszystkie te kwestie są szczegółowo definiowane przez polskiego ustawodawcę. To on wprowadza obowiązujące przepisy fiskalne, m.in. w formie kolejnych rozporządzeń.