dla zainteresowanych kasami i drukarkami fiskalnymi

Porady

Co zrobić z błędem na paragonie? I jak uwzględnić zwrot lub reklamację?

Błąd na paragonie fiskalnym

Błąd na paragonie fiskalnym

Nie będzie niczego odkrywczego w stwierdzeniu, że popełnianie błędów jest rzeczą ludzką i zdarza się każdemu. Pytanie jednak, co zrobić z ewidentną pomyłką – zwłaszcza na wystawionym paragonie fiskalnym. Kasa fiskalna nie pozwala bowiem na usunięcie ze swojej pamięci zarejestrowanej sprzedaży. Nie wszyscy podatnicy wiedzą również, jak postępować w przypadku zwrotu towaru bądź reklamacji produktu lub usługi. Czas to wyjaśnić.

Co mówią w tej sprawie przepisy?

Zgodnie z funkcjonującym w Polsce prawem, przedsiębiorca nie może skasować błędnie wystawionego paragonu fiskalnego. Zamiast tego, obowiązkiem podatnika jest prowadzenie oddzielnej ewidencji. W dokumentacji tej należy umieszczać wpisy, które będą dotyczyły ewidentnych pomyłek na paragonach fiskalnych. Co więcej, osobną ewidencję trzeba prowadzić także wtedy, kiedy chce się uwzględniać reklamacje oraz zwroty. Dlaczego jest to tak ważne? Obydwie dokumentacje powinno się wykorzystać do ujęcia korekty sprzedaży, np. w KPiR, czyli księdze przychodów oraz rozchodów.

Wpisy dotyczące błędnych paragonów

Przepisy nie definiują tego, jaką formę powinna mieć ewidencja oczywistych pomyłek na paragonach fiskalnych. Krajowi przedsiębiorcy najczęściej wykorzystują do tego zwykłe zeszyty, teczki lub segregatory. Równocześnie jednak, prawo określa bardzo szczegółowo to, jak mają wyglądać konkretne adnotacje w omawianej tutaj ewidencji. Każdy wpis musi przede wszystkim zawierać dane dotyczące wartości sprzedaży brutto i podatku należnego niepoprawnie zarejestrowanej transakcji oraz opis przyczyn i okoliczności pomyłki. Co więcej, do sporządzonej w ten sposób adnotacji należy dołączyć oryginał dowodu sprzedaży z błędem. I nie można oczywiście zapomnieć o tym, aby wydać klientowi poprawny paragon fiskalny.

Ewidencja zwrotów i reklamacji

W przypadku reklamacji bądź zwrotów, które wymagają oddania części lub całej kwoty, również należy prowadzić osobną ewidencję. Ponadto, podobnie jak w przypadku błędów na paragonach, forma przechowywania tej dokumentacji zależy od przedsiębiorcy. Warto oczywiście zadbać o porządek w tej ewidencji. Ułatwi to później uwzględnienie zwrotu lub reklamacji w dokumentacji rachunkowej firmy.

W jaki sposób należy sporządzać konkretne adnotacje w tego typu ewidencji? Informacje na ten temat można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 14 marca 2013 roku. Zgodnie z wspomnianymi przepisami, każdy wpis musi zawierać: datę sprzedaży, nazwę towaru lub usługi, termin zwrotu lub reklamacji, wartość brutto towaru lub usługi i wysokość należnego podatku, informację o zwracanej kwocie oraz wynikającym z niej podatku. Ponadto, do przygotowanej adnotacji trzeba dołączyć dowód dokonania zakupu i protokół potwierdzający uwzględnienie zwrotu bądź reklamacji (z podpisami sprzedawcy i klienta).

1 Comment

  1. marika

    a wg mnie kwestia prowadzenia „osobnej ewidencji” nie jest z punktu widzenia przepisów wystarczająco precyzyjna…a co Wy sądzicie?

Leave a Reply

Udowodnij, że jesteś człowiekiem: *