dla zainteresowanych kasami i drukarkami fiskalnymi

Kasy fiskalne, Porady

Czy czeka nas powszechna wymiana kas fiskalnych?

Wejście w życie systemu kas fiskalnych online jest już raczej nieuniknione. Wiadomo nawet, że nastąpi to na samym początku 2018 roku. Wtedy bowiem zacznie obowiązywać Rozporządzenie Ministra Rozwoju, które określi nowe wymogi wobec urządzeń rejestrujących. Niemniej, z punktu widzenia przedsiębiorców najważniejszy wydaje się termin wymiany kasy fiskalnej. Co obecnie wiadomo w tej sprawie?

Zmiany w przepisach fiskalnych

Zanim przejdziemy do głównego zagadnienia tego wpisu, czyli powszechnej wymiany kas fiskalnych, warto najpierw omówić podstawowe założenia systemu urządzeń online. Obydwie kwestie są bowiem ze sobą powiązane. Mianowicie, za sprawą nowych regulacji prawnych i technologicznych, wynikających z wprowadzenia systemu online, od dotychczasowych kas rejestrujących zacznie się wymagać dodatkowych funkcjonalności.

Kluczowym kryterium technicznym, które zdecyduje o tym, czy dane urządzenie trafi na rynek w 2018 roku, będzie obecność interfejsu komunikacyjnego gwarantującego transmisję danych do serwerów MF. Podstawą systemu online ma być przecież gromadzenie danych z kas eksploatowanych przez polskich podatników. A bez odpowiedniego interfejsu nie będzie to możliwe. Co więcej, nowy system zdefiniuje sposób realizowania e-paragonów fiskalnych oraz ustandaryzuje współpracę 2 urządzeń elektronicznych – kasy rejestrującej i terminala płatniczego.

Zakup nowej kasy rejestrującej

Nie jest chyba dla nikogo niespodzianką stwierdzenie, że produkowane obecnie kasy fiskalne nie spełniają wszystkich wymogów, które wejdą w życie razem z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju. Dlatego zasadne wydaje się pytanie postawione w tytule tego wpisu. I wszystko wskazuje na to, że odpowiedź na nie jest twierdząca. Zastanawiać można się jedynie nad tym, jak konkretnie będzie przebiegała wymiana kas fiskalnych w Polsce?

W tym przypadku możliwe są 2 rozwiązania. Zgodnie z pierwszym pomysłem, przedsiębiorcy będą mogli rejestrować obrót przy użyciu dotychczasowych kas fiskalnych także po wejściu w życie systemu online. Niemniej, konieczność wymiany modelu obejmie ich wtedy, kiedy skończy się ważność homologacji stosowanego urządzenia rejestrującego. Natomiast drugie rozwiązanie zakłada, że podatnicy będą zobowiązywani do wcześniejszej wymiany kasy fiskalnej. Ustawodawca może bowiem wprowadzić taką konieczność z podziałem na poszczególne branże. Innymi słowy, część firm musiałaby wtedy wymienić swoje urządzenia bez względu na homologację GUM (Głównego Urzędu Miar).

Więcej informacji o wymianie kas fiskalnych w Polsce

1 Comment

  1. czarno_to_widze

    A o dodatkowych, przymusowych kosztach przy całej tej zabawie ani słowa :/

Leave a Reply

Udowodnij, że jesteś człowiekiem: *