dla zainteresowanych kasami i drukarkami fiskalnymi

Porady

Rejestracja kasy w Urzędzie Skarbowym

Rejestracja kasy w Urzędzie Skarbowym

Odpowiednie parametry i funkcje kasy fiskalnej to istotna kwestia. Najprawdopodobniej, wybór ten zadecyduje o jakości naszej dalszej pracy. Jednak jeszcze ważniejszy jest sam proces instalacyjny, którego przebieg ściśle określiło Ministerstwo Finansów. Prowadzenie sprzedaży zgodnie z prawem fiskalnym, lub też możliwość ubiegania się o zwrot części kwoty wydanej na kasę, będzie zależeć od tego, czy prawidłowo zrealizowaliśmy wszystkie procedury.

Zgłoszenie przedinstalacyjne

Pierwszym krokiem do ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy fiskalnej jest złożenie we właściwym Urzędzie Skarbowym pisemnego zawiadomienia przedinstalacyjnego. Można to uczynić osobiście lub drogą pocztową. Ważne jest jednak, aby wpłynęło ono nie później niż 1 dzień przed terminem rozpoczęcia ewidencji. W zgłoszeniu powinny się znaleźć następujące informacje:

 • imię i nazwisko lub nazwa podatnika
 • NIP podatnika
 • planowana liczba kas (która nie może być mniejsza od liczby miejsc prowadzenia sprzedaży)
 • dokładne adresy miejsc, w których urządzenia będą instalowane
 • termin instalacji

Fiskalizacja

Następny, kluczowy etap to fiskalizacja zainstalowanej kasy. Oznacza to dokładnie przestawienie sposobu funkcjonowania pamięci fiskalnej z trybu szkoleniowego na tryb fiskalny. Tej jednorazowej i nieodwracalnej operacji może się podjąć tylko uprawniony serwisant. Od momentu zakończenia procesu fiskalizacji wszystkie zapisane na kasie informacje będą zapisywane, tworząc podstawę do określenia obrotu ze sprzedaży oraz tego, czy są odprowadzane należne podatki. Z tą chwilą możemy również zacząć wystawiać paragony.

Zgłoszenie poinstalacyjne

W ciągu 7 dni od fiskalizacji, zarówno podatnik, jak i serwis odpowiedzialny za wykonanie tej czynności, informują pisemnie właściwy Urząd Skarbowy o przeprowadzonej instalacji urządzenia rejestrującego. Odpowiednio wypełnione dokumenty można dostarczyć na 2 sposoby:

 • osobiście, w wyznaczonych stanowiskach siedziby Urzędu
 • listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej (za dzień złożenia dokumentu będzie uznawana data widniejąca na stemplu pocztowym)

W odpowiedzi na to zgłoszenie, w ciągu miesiąca powinniśmy otrzymać numer ewidencyjny, który oznacza, że nasza kasa została wprowadzona do katalogu Urzędu. Numer ten należy trwale umieścić w widocznym miejscu obudowy urządzenia, za pomocą naklejki lub markera.

Źródło: pckf.pl

3 Comments

 1. Pitre34

  No cóż, przepisy to przepisy i należy się stosować, pomimo, że czasami to wszystko zagmatwane

 2. Pitre34

  Jakby to nie można było po prostu zanieść jednego zgłoszenia i po sprawie

 3. Magda

  wiecznie ta cała biurokracja, normalnie oszaleć można

Leave a Reply

Udowodnij, że jesteś człowiekiem: *