dla zainteresowanych kasami i drukarkami fiskalnymi

Drukarki fiskalne, Kasy fiskalne, Porady

Parę słów o raportach fiskalnych w odniesieniu do kas i drukarek online

Kasa fiskalna Farex Pro 600

Nie ulega wątpliwości, że pomimo wszelkich, ewentualnych podobieństw, urządzenia rejestrujące online w zasadniczy sposób różnią się od poprzedniej generacji tego typu technologii sprzedaży. Zaś fakt internetowej łączności tych modeli z Centralnym Repozytorium Kas oraz automatycznej transmisji niezbędnych danych ma również swoje dalsze konsekwencje – zarówno techniczne, jak i prawne. Inaczej wygląda choćby procedura instalacyjna kas i drukarek online, a także pewne zmiany dotyczą realizacji obowiązkowych raportów fiskalnych. Co nowego pojawia się w kwestii wykonywania wspomnianych dokumentów i czemu to takie istotne?

Jeden z podstawowych obowiązków użytkownika urządzenia fiskalnego

Wielu przedsiębiorców prowadzących sprzedaż towarów lub usług na rzecz klientów indywidualnych spotyka konieczność nabycia urządzenia rejestrującego. W następstwie muszą oni zadbać o instalację wspomnianej technologii, a później – o prawidłowe ewidencjonowanie obrotu oraz wystawianie paragonów dla klientów. Można by pomyśleć, że obowiązki związane z kasą lub drukarką fiskalną na tym się kończą. Ale nic bardziej mylnego. Do zadań podatników należy jeszcze wykonywanie konkretnych zadań oraz przestrzeganie stosownych wymogów. A wszystko to zostało ujęte w funkcjonujących przepisach fiskalnych. Mowa zatem m.in. o poprawnym przechowywaniu kopii paragonów czy książki serwisowej, terminowym zlecaniu przeglądów technicznych bądź też realizowaniu niezbędnych raportów fiskalnych.

Te ostatnie, podobnie jak wspomniane kopie paragonów czy książka serwisowa, to element bardziej szczegółowej dokumentacji, składającej się na obraz ewidencji obrotu w danym przedsiębiorstwie. Siłą rzeczy, dla organów skarbowych stanowią dodatkowe (ale i niezbędne) potwierdzenie, że sprzedaż towarów lub usług w danej firmie prowadzona jest zgodnie z prawem. W jaki sposób? Raporty fiskalne zawierają precyzyjne dane na temat obrotu (oraz wynikającego z niego podatku należnego VAT) uzyskanego w konkretnym czasie. Do bezwzględnych obowiązków podatnika należy wykonywanie dwóch rodzajów tych dokumentów. Chodzi dokładnie o raporty dobowe i miesięczne. Błędne realizowanie tego zadania – lub jego zaniechanie – oznacza przekroczenie przepisów i może prowadzić do przykrych dla przedsiębiorcy skutków. Dlatego coraz częściej kasy fiskalne i drukarki fiskalne są wyposażane w funkcje automatycznych przypomnień o nadchodzącej konieczności wykonania któregoś ze wspomnianych raportów.

Obowiązkowe raporty na różnych urządzeniach fiskalnych

Warto na początek wspomnieć, jak wygląda wykonywanie tej czynności na wcześniejszych urządzeniach rejestrujących. Tym bardziej, że nadal wielu przedsiębiorców korzysta z takich technologii i będzie mogło korzystać jeszcze przez dłuższy czas. Raport dobowy, na co wskazuje sam termin, informuje szczegółowo o obrocie osiągniętym w ramach określonego dnia pracy. Dlatego wystawiany jest przeważnie na jego koniec, w postaci stosownego wydruku, przy zamknięciu sprzedaży. Istnieją jednak przypadki realizowania dokumentu nazajutrz. Wedle przepisów, jest to możliwe, o ile wcześniej nie doszło do zaewidencjonowania ani jednej transakcji z nową datą. Tylko tak bowiem można uniknąć błędu w dokumentacji. Co więcej – istnieją okoliczności, w jakich przedsiębiorca możne pominąć wydruk raportu dobowego. Ten wyjątek od reguły stanowi dzień, w którym nie doszło do zarejestrowania ani jednej sprzedaży przy użyciu kasy lub drukarki fiskalnej. Podobnie ma się rzecz z drugim rodzajem raportu, który zbiera dokładne dane na temat obrotu za konkretny miesiąc. Kiedy należy go wykonać? Na pewno po upływie rzeczonego okresu, jednak nie później, niż 25 dnia miesiąca następującego po tym, który ma być opisany w raporcie. I choć to zdecydowanie rzadsza sytuacja – analogicznie istnieje szczególna sytuacja, gdy w ciągu danego miesiąca nie miała miejsca ani jedna zafiskalizowana sprzedaż towarów bądź usług. W takim przypadku nie trzeba wystawiać tego raportu.

Dawniej dokumenty te miały jedną postać (wydruku) i wykonywało się je identycznie, bez względu na to, czy chodzi o kasę, czy drukarkę fiskalną – z papierową albo elektroniczną kopią paragonów. Kwestia ta uległa jednak zmianie, gdy wszedł nowy system teleinformatyczny. Jak wygląda sprawa wystawiania obowiązkowych raportów, gdy chodzi o kasy fiskalne online lub drukarki fiskalne online? Ich użytkownicy (których teraz coraz bardziej przybywa) muszą zdawać sobie sprawę, że zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi – nie zawsze okażą się to wydruki. Mówiąc precyzyjniej, raporty dobowe mają być na urządzeniach online wykonywane w formie cyfrowej, zapisywanej w urządzeniu. Natomiast jeśli chodzi o raporty miesięczne – w tym przypadku nic się nie zmieniło. Te dokumenty powinny nadal mieć postać tradycyjną, czyli papierowych wydruków.

1 Comment

  1. izi

    niby taki drobny szczegol a moglby napsuc krwi

Leave a Reply

Udowodnij, że jesteś człowiekiem: *