dla zainteresowanych kasami i drukarkami fiskalnymi

Drukarki fiskalne, Kasy fiskalne, Porady

Jak to jest z przeglądem technicznym?

Kasa fiskalna Posnet Neo XL EJ

Każdy z przedsiębiorców, prowadzący sprzedaż towarów i usług na rzecz klientów indywidualnych oraz korzystający z urządzenia fiskalnego, ma obowiązek zgłaszać swoją kasę lub drukarkę na przeglądy techniczne. Ale co właściwie stoi za tym hasłem? Co ogólnie dzieje się z urządzeniem podczas takiej kontroli? I dlaczego przegląd jest tak ważną rzeczą? O tym w poniższym tekście.

Można częściej – nie wolno rzadziej

Zgłaszanie urządzenia fiskalnego jest tak samo ważnym obowiązkiem podatnika, jak archiwizowanie kopii wystawionych paragonów, odpowiednie przechowywanie książki serwisowej czy też wykonywanie raportów dobowych i miesięcznych. Jakie reguły rządzą tym wymogiem?

Według funkcjonujących przepisów, przegląd danego urządzenia fiskalnego nie może się odbywać rzadziej, niż co 2 lata. Oznacza to, że nie ma konkretnie ustalonego terminu poza tym, którego nie może przekroczyć. Jeśli przedsiębiorca uzna, że w jego firmie urządzenie jest dość intensywnie eksploatowane, może zlecić przeprowadzenie wcześniejszego przeglądu. Co ciekawe, zasada „nie rzadziej, niż co 2 lata” nie dotyczy taksówkarzy – Rozporządzenie Ministra Gospodarki zobowiązuje ich do przeprowadzania takiej kontroli co 13 miesięcy.

Jakie działania wykonuje serwisant?

Najczęściej jest tak, że opieką serwisową zajmuje się firma, u której kasa lub drukarka została zakupiona. Od momentu zgłoszenia urządzenia do przeglądu fachowiec ma 5 dni na przeprowadzenie kontroli. Podczas niej serwisant sprawdza m.in. takie rzeczy, jak stan plomb na obudowie oraz zgodność ich kondycji z zapisami występującymi w książce serwisowej, stan obudowy, prawidłowość funkcjonowania wyświetlaczy i mechanizmu drukującego (czy wystawiane dokumenty są poprawne i czytelne), a także działanie programu archiwizującego, stan modułu fiskalnego oraz pamięci fiskalnej.

Co po przeglądzie technicznym?

Na koniec serwisant ma obowiązek wystawić odpowiedni dokument (najczęściej jest to faktura VAT) poświadczający przeprowadzenie przeglądu technicznego. Ponadto, musi też sporządzić w książce serwisowej odpowiedni wpis, który określa wynik jego oględzin i zawiera ewentualne sugestie pokontrolne. Później właściciel danej kasy lub drukarki wpina wystawiony dokument do książki serwisowej.

Urządzenia fiskalne nie są urządzeniami zwykłymi. Ich znaczenie i funkcjonowanie ściśle podlega konkretnym, obowiązującym normom prawnym. Od tego typu technologii zależy w dużej mierze prawidłowość prowadzonej ewidencji, a więc – właściwe zarządzanie działalnością handlową. Zatem nic dziwnego, że wyżej opisana kontrola należy do wymogów, które muszą być spełnione. Chodzi o to, by w miarę możliwości maksymalnie wykluczyć działanie czynników niezależnych od podatnika. Ale przeglądy techniczne tak naprawdę służą również przedsiębiorcom, chroniąc ich codzienne obroty.

1 Comment

  1. radeKK

    Też ostatnio zastanawiałem się nad tym wszystkim, bo właśnie niedługo muszę oddać swoją kasę na przegląd 😀 fajny wpis!

Leave a Reply

Udowodnij, że jesteś człowiekiem: *