dla zainteresowanych kasami i drukarkami fiskalnymi

Tag: kasoterminale

Page 1/1

Kasoterminale zaliczają się grona urządzeń rejestrujących. Przedsiębiorcy mogą więc przy ich użyciu wystawiać paragony fiskalne dla klientów indywidualnych. Jednakże, w kasoterminalach można korzystać z funkcjonalności terminala płatniczego. W rezultacie, takie urządzenie pozwala również na akceptowanie e-płatności, które są dokonywane za pomocą karty.